N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Epilobium (Epilobium) hirsutum Linné:

Interactions with other organisms giving negative impact to Epilobium (Epilobium) hirsutum Linné:

flowering:parasitismMompha langiella

Interactions with other organisms giving neutral impact to Epilobium (Epilobium) hirsutum Linné: