N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758):

larva:parasitismSalix appendiculata

Interactions with other organisms giving negative impact to Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758):

Interactions with other organisms giving neutral impact to Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758):