N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Thyatira batis batis (Linné, 1758):

larva:parasitismRubus (Idaeobatus) idaeus
  Rubus (Rubus) caesius
  Rubus (Rubus) sect. Rubus

Interactions with other organisms giving negative impact to Thyatira batis batis (Linné, 1758):

Interactions with other organisms giving neutral impact to Thyatira batis batis (Linné, 1758):