N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Thymelicus sylvestris sylvestris (Poda, 1761):

adult animal, imago:probiosisDianthus pontederae
  Familia: Dipsacaceae
  Knautia
  Orlaya grandiflora
  Trifolium

Interactions with other organisms giving negative impact to Thymelicus sylvestris sylvestris (Poda, 1761):

adult animal, imago:interaction by resources utilizationAlucita latreillella
  Iphiclides podalirius podalirius
  Melanargia galathea galathea
  Melitaea trivia trivia
  Pyronia cecilia
  Satyrium ilicis
  Thymelicus acteon acteon
  Thymelicus sylvestris sylvestris
  Zygaena (Agrumenia) carniolica
  Zygaena (Zygaena) filipendulae

Interactions with other organisms giving neutral impact to Thymelicus sylvestris sylvestris (Poda, 1761):