N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Trifolium pratense pratense Linné:

flowering:probiosisAporia crataegi crataegi
  Argynnis paphia paphia
  Autographa gamma
  Colias crocea
  Colias hyale hyale
  Euclidia (Euclidia) glyphica
  Maculinea nausithous nausithous
  Zygaena (Zygaena) filipendulae

Interactions with other organisms giving negative impact to Trifolium pratense pratense Linné:

flowering:interaction by resources utilizationCentaurea jacea
  Centaurea jacea jacea
  Leontodon hispidus

Interactions with other organisms giving neutral impact to Trifolium pratense pratense Linné:

flowering:neutralism by chemical charactersApis mellifera
  Polygonia c-album c-album
  Vanessa atalanta