N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Veronica prostrata Linné:

flowering:aggregationVeronica prostrata
 probiosisCauchas leucocerella
  Coenonympha pamphilus pamphilus
  Cupido minimus minimus
  Euclidia (Callistege) mi mi
  Euclidia (Euclidia) glyphica
  Eurrhypis pollinalis
  Glaucopsyche alexis alexis
  Glyphipterix simpliciella
  Pyrausta despicata
  Spialia sertorius sertorius
  Veronica prostrata

Interactions with other organisms giving negative impact to Veronica prostrata Linné:

flowering:interaction by resources utilizationVeronica prostrata

Interactions with other organisms giving neutral impact to Veronica prostrata Linné: