N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Wheeleria obsoleta (Zeller, 1841):

adult animal, imago:epoecyMarrubium incanum

Interactions with other organisms giving negative impact to Wheeleria obsoleta (Zeller, 1841):

Interactions with other organisms giving neutral impact to Wheeleria obsoleta (Zeller, 1841):