N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Interactions between organisms

Interactions with other organisms giving positive impact to Zygaena (Agrumenia) carniolica (Scopoli, 1763):

adult animal, imago:probiosisFamilia: Dipsacaceae
  Senecio jacobaea

Interactions with other organisms giving negative impact to Zygaena (Agrumenia) carniolica (Scopoli, 1763):

adult animal, imago:interaction by resources utilizationAlucita latreillella
  Iphiclides podalirius podalirius
  Melanargia galathea galathea
  Melitaea trivia trivia
  Pyronia cecilia
  Thymelicus acteon acteon
  Thymelicus sylvestris sylvestris
  Zygaena (Agrumenia) carniolica
  Zygaena (Zygaena) filipendulae

Interactions with other organisms giving neutral impact to Zygaena (Agrumenia) carniolica (Scopoli, 1763):