N A T U R K U N D L I C H E S   I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Palaeosabatinca Kozlov, 1988

(zoological nomenclature: valid name, available)

General information:

Palaeosabatinca Kozlov, 1988: 26-27.
Type: Palaeosabatinca zherichini Kozlov, 1988, By original designation.

Synonyms, misspellings, wrong determinations, etc.:
---

Distribution:

Worth knowing:

Sources:

Kozlov, M. V. 1988. Paleontologiya cheshukerylykh i voprosy filogenii otrayada Papilionida. In: A.G. Ponomarenko (ed.), Melovoy Biotsenoticheskiy Krizis i Evolyutsiya Nasekomykh: 16-69.

Publication data:

history:
Kurz Michael: 2020.07.26
Kurz Michael: 2020.07.27
not reviewed

Advertisement: